दोतोर सावंता कडल्यान सांखळेकारांच्यो अपेक्षा

दोतोर सावंता कडल्यान सांखळेकारांच्यो अपेक्षा

19 Mar 2019 08:49 PM

जेन्ना जेन्ना गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मरण आयलां त्या त्या वेळार युवा राजकारण्याक त्या पदाची संद मेळ्ळ्या. 1973 त भाऊसायब बांदोडकार संवसाराक अंतरलो, ताची धूव शशिकला काकोडकाराक मुख्यमंत्री केल्ली.त्यावेळार तिची पिराय 38 वर्सांची आशिल्ली. आतां मनोहर पर्रीकार दुसरो मुख्यमंत्री, जो संवसाराक अंतरल्या उपरांत दोतोर प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्रीपदाचें कदेल मेळ्ळां. तोवूय 46 वर्सांचो तरनाटो.

दोतोर प्रमोद सावंताचो जल्मदीस 24 एप्रील 1973. वाडदिसाच्या पांच दीस आदीं तो मुख्यमंत्री जालो. आयुर्वेदीक दोतोर आशिल्लो प्रमोद सावंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखांचेर वाडला.

उपरांत तो गोंय प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या अध्यक्षपदाचेर आयल्या उपरांत राजकारणांत सक्रीय जालो. 2012 वर्सा पयले फावट आनी उपरांत 2017 ते आमदार म्हण वेंचून आयलो.

दोन वर्सां सभापतीपदाचो कार्यभार सांबाळ्ळे उपरांत आतां तो मुख्यमंत्र्याच्या कदेलार बसला.

आपलो आमदार मुख्यमंत्री जाल्ल्यान सांखळेकार उमेदीन आसात. कांय जाण जाल्यार सचिवालयांतल्या ताच्या केबिनांत ताका परबीं भेटोवपाकय आयिल्ले.

सांखळे मतदारसंघांतल्या पालिका आऩी पंचायतींमदींय दोतोर सावंत सीएम जाल्ल्यान उमेद पातळ्ळ्या. 

Reporter: Mahesh Govekar | Desk: Jawahar BarveWhat do you feel

Click here