कोर्टान केली जल्मीची सुटका, पूण मुख्यमंत्री म्हणटा ताका धांवडावन घालपाक जाय!

02 Mar 2020 07:09 PM

आदिवासी फुडारी रामकृष्ण जल्मीक सोमारा कोर्टांतल्यान बेल मेळ्ळो.बाणावलेचे सीएए विरोधी सभेंत परशुरामाक आतंकवादी म्हणिल्ल्याची कागाळ नोंद जाल्या उपरांत आयतारा रातीकडेन तेका अटक केल्लो.

रामकृष्ण जल्मीचो काँग्रेसी कडेन संबंद जुळयत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलां, अशे तरेच्या लोकांक गांवातल्यान धांवडावन घालपाक जाय.

पूण जल्मीचो वकील एड क्लिओफात आल्मेदा म्हणटा, तिरस्कार तयार जावपा सारकें जल्मी कितेंच उलयलो ना.


रामकृष्ण जल्मी हो पर्यावरण चळवळींतलो वावुरपी, तसोच गावडा, कुणबी, वेळीप आनी धनगरांची संघटना उटाचोय फुडारी.

तो गोंयचे मुळावे जमातींतलोच आशिल्ल्यान परशुरामान आदिवासींचेर अत्याचार केल्ले अशें आपल्या उलोवपांत तेणें म्हटलेलें.

ताच्या करतुबांक तेणें आतंकवादी कारवायो अशेंय म्हटलें.

तशेंच ताणें उदकांत बाण मारून गोंय निर्माण करूंक नाशिल्ल्याचो दाखलोय तेणें दिलो.


जल्मीन आपल्या  भाशणांतल्यान लोकांमदीं तिरस्कार पातळावपाचो यत्न केला अशें म्हणत हिंदु युवा सेनेन जल्मीच्या विरोधांत पुलिशेंत कागाळ नोंदयली.

पूण सोमारा जल्मीक जेन्ना कोर्टामुखार उबो केलो तेन्ना तेका बेल दिलो.  


कागाळ करप्याचो वकील स्वप्नील कांबळी म्हणटा, रामकृष्ण जल्मी हें आपल्या तोंडांतल्यान उलोवंक ना.

ताका कोणें तरी उलोवपाक लायला.

जाल्यार जल्मीचो वकील क्लिओफात आल्मेदाच्या म्हणण्या प्रमाण जल्मी उलयला तेतूंतल्यान तिरस्कार वा हिंसा जावपा सारकें कायच ना.

पळयात दोनय वकिलांचे युक्तिवाद. 

 जल्मीन केल्ल्या परशुरामा वयल्या विधानाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत फुर्योज जाला.

तेणें जल्मीचो संबंद काँग्रेसी कडेन जुळयत तेच्या फाटल्यान राजकारण आसा अशें सांगलें.

तेच्याय फुडें वचून असल्या लोकांक धांवडावन घालपाक जाय अशेंय ताणें म्हटलें. 

Reporter: Mahesh Govekar | Desk: BureauWhat do you feel

Click here