खणीचो म्हाल विकून कामगारांक पोसपाची मागणी, 16 जानेवारीमेरेन मोदीक मेळपाचें उतर

खणीचो म्हाल विकून कामगारांक पोसपाची मागणी, 16 जानेवारीमेरेन मोदीक मेळपाचें उतर

07 Jan 2019 02:41 PM

16 जानेवारी मेरेन प्रधानमंत्र्याकडेन वेळ मागून घेतां. भौशिक बांदकाम मंत्री सुदिन ढवळीकारान खण पीडितांक उतर दिला. सोमारा ताणी ढवळीकाराच्या खाजगी घरार बांदोड्या मोर्चो व्हेल्लो.मिनेरांचें बेकायदेशीर मीन जप्त करून विकचें आनी खणी परत सुरू जायसर कामगारांत पगार दिवचो अशीय मागणी तांणी केल्या. 

गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाच्या सुमार 300 वांगड्यांनी सोमारा सकाळी मंत्री सुदिन ढवळीकाराच्या घरार मोर्चा व्हेलो.

सुदिनाचे सुरक्षेखातीर सुमार 600 पुलिस ताच्या घराकडेन दवरिल्ले. पूण सुदिनान मात भायर येवन सगळ्यांकडेन चर्चा केली. तशेंच प्रधानमंत्र्याक मेळपा खातीर 16 जानेवारी मेरेन वेळ मागून घेवपाचेंय उतर दिलें.

प्रधानमंत्र्याची भेट जावंक ना जाल्यार 17 जानेवारीक परतून मोर्चा हाडपाची शिटकावणी ताणी सुदिनाक दिल्या. ह्याच विशयाचेर ते धा तारकेर भाजपाच्या खासदारांकय मेळटले. ते भायर तांणी आतां एक नवो प्रस्ताव दवल्ला.

सुमार धा लाख मेर्ट्रिक टन खण म्हाल सरकाराकडेन पडले. तो जप्त करचो आऩी कामगारांचो पागार चालू दवरचो. 

Reporter: Krishna NaikWhat do you feel

Click here