लोकांनी मायनिंग केल्यार अवलंबितांचोय फायदो आनी गोंयचे तिजोरेचोयः रविन्द्र वेळीप

लोकांनी मायनिंग केल्यार अवलंबितांचोय फायदो आनी गोंयचे तिजोरेचोयः रविन्द्र वेळीप

25 Dec 2018 06:31 PM

मायनिंगाच्या कायद्यांत बदल केल्यार फायदो कोणाचो? सध्याच्या मिनेरांचो काय मायनिंग अवलंबीत आनी कामगारांचो? आनी फाल्यां कायदो बदल्लोच ना जाल्यार बारीक लोकांचो फुडार कितें? ताचेपरस सरकारान सरळ मायनिंग लोकांकडेन सोंपोवचें.ते खातीर सरकारान कॉर्पेोरेशन करचें. ताचो फायदो फकत मायनिंग अवलंबीत आनी कामगारांकच जावचोना, आख्ख्या राज्याची येणावळ वाडटली. पुराय गोंयांक फायदो जातलो.

आदिवासी तरणाटो फुडारी रविन्द्र वेळीपान परत एक फावट आपली मागणी लावन धल्ल्या. कावरें गांवांतल्या ह्या तरणाट्यान ते खातीर गांवच्या लोकांची सहकारी सोसायटी लेगीत केल्या.

पूण मायनिंग अवलंबितांच्या काय फुडाऱ्यांनी ताका व्हिलन केला. मात रविन्द्र म्हणटा तो तांचे आड ना. कारण तोय एक मायनिंग अवलंबीतच. वेल्यान आपूण जें कितें सुचयतां तातूंतल्यान मायनिंग बेगोबेग सुरू जातलें अशें तो म्हणटा.

ते भायर सध्या रॉयल्टीचेर मेळटात ताचेपरस कितल्याशाच पटिंनी गोंय सरकाराची येणावळ वाडटली. आयकात ताचो युक्तिवाद

Reporter: Ramesh Naik Raut | Desk: BureauWhat do you feel

Click here