भाजपान मीन अवलंबितांचो फुटबॉल केलाः काँग्रेस

भाजपान मीन अवलंबितांचो फुटबॉल केलाः काँग्रेस

24 Dec 2018 07:11 PM

मिना खणी पर्थून सुरू करचे खातीर लोकसभेंत एमएमडीआर कायदो बदलपी विधेयक केन्ना संमत जातलें? आनी खणी पर्थून सुरू केन्ना जातल्यो ? लोकसभा अधिवेशन सोंपपाक फकत सात दीस उरल्यात, तरी अजून विधेयक सादरर जाल्लें ना.खण अवलंबितांचो भाजपान फुटबॉल केला आनी लोकांची दिकाभूल चलयल्या आसो आरोप काँग्रेसीन केला

गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंटाचे कामगार सोमारा विरोधीपक्ष फुडारी बाबू कवळेकाराक ताच्या घरा वचून मेळ्ळे.

ह्या म्हयन्याच्या  शेवटा मेरेन खणीचो प्रस्न सुटावो जालो ना जाल्यार जानेवारींत सुमार 1400 कामगारांच्यो नोकऱ्यो वचपाची तरसाद तांचे तकलेर हुमकळपाक लागल्या.


काँग्रेस फुडाऱ्याक मेळून आयले उपरांत तांणी कितें सांगलें पळयात. 

बाबू कवळेकार अर्थांतच सगळें खापर भाजपाचेर फोडटा.

खण पिडेस्त दिल्ली धरणें धरून बशिल्ले त्यावेळार एक्कय केंद्रीय मंत्री तांकां कित्याक वचून मेळ्ळो ना अशें तो विचारता.

थळाव्या भाजपा फुडाऱ्यांनी आनी खासदारांनी येता ते लोकसभा वेंचणुकेचेर दोळो दवरून लोकांची फकत दिकाभूल चलयल्या अशेंय बाबू म्हणटा


Reporter: Ramesh Naik Raut | Desk: BureauWhat do you feel

Click here