पोशण अभियान गोंयांकय फायदो करपी - विश्वजीत राणे

01 Sep 2021 03:47 PM

पोशण अभियान उपक्रमाचो गोंयाक बरोच फायदो जाला. खास करून बालवाडीच्या माध्यमांतल्यान उपेक्षीत भुरग्यां मेरेन तो पावोवपाचे आमी यत्न केल्यात. भलायकीमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. महिला आनी बाल कल्याण मंत्रालयाची केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी बरोबर परिशदेंत वांटो घेतल्या उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो.
विविध येवजणांचेर ताणें उजवाड घातलो, जाका लागून देशातल्यो महिला सक्षम जातल्यो. आयकात ताका.

गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट.
What do you feel

Click here