मुख्यमंत्र्याचे भलायकेवेल्यान कोर्टान मुख्य सचिवाक दिल्या शुक्रारची डॅडलायन

मुख्यमंत्र्याचे भलायकेवेल्यान कोर्टान मुख्य सचिवाक दिल्या शुक्रारची डॅडलायन

06 Dec 2018 06:12 PM

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे भलायेची म्हायती दिवपाक परतून एकदा सरकार अपेशी थारलें. सेगीत तिसरे फावट सुनावणी फुडें धुकल्ल्या.निमाणेकडेन कोर्टान मुख्य सचिवाक जाप दिवपाक शुक्रारची डॅडलायन दिल्या. 

मुख्यमंत्र्याचे भलायकेविशींचे हे याचिकेचे सुनावणेक, सोमारच्यान सुरवात जातली.  

तज्ज्ञ दोतराकडल्यान मुख्यमंत्र्याचे भलायकेची तपासणी करून ताचो अहवाल लोकांखातीर उक्तो करचो हे खातीर ट्रॉजन डिमेलोन कोर्टांत याचिका दाखल केल्या.

याचिकेची सुनावणी सुरू जावचे पयली उच्च न्यायालयान मुख्य सचिवाक नोटिस धाडून 26 नोव्हेंबरा मेरेन जाप दिवपाक सांगिल्लें. तेन्ना सावन आता मेरेन तीन खेपे सुनावणी फुडे धुकलची पडल्या.

दुसरीकडेन काँग्रेसीन मागलां मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ताच्या वाढदिसा, तेरा डिसेंबराक कदेल सोडचें.

तशेंच गोंयच्या खण अवलंबितांचे गाराणे आयकपाक प्रधानमंत्र्याकडेन वेळ ना, मात प्रियांका चोप्राच्या लग्नाक वचपाक मात ताचेकडेन वेळ आसा, अशी टिकाय काँग्रेसीन केल्या.  


Reporter: Sandeep Tuenkar | Desk: Sushant Gawas | Camera: Irshad Shaikh | Editing: Bhakti Pai BalgiWhat do you feel

Click here