मडगांव-पणजी येरादारी : पीडब्ल्युडीन सोदलो नवो मार्ग

मडगांव-पणजी येरादारी : पीडब्ल्युडीन सोदलो नवो मार्ग

02 Jan 2019 08:10 PM

मडगांव-पणजे मार्गावेल्यान येरादारी करतल्यांक एक बरी बातमी आसा. वेर्णा कुठ्ठाळे मार्गावेली येरादारी घुंवडावपा खातीर भौशीक बांदकाम मंत्री सुदिन ढवळीकारान आदले परस कमी लांबायेचो मार्ग सोदला.14 किलोमिटरांच्या बदला पणजेच्यान हो मार्ग साडेचार किलोमिटर चड आसतलो. जाल्यार कुठ्ठाळे सावन दोन किलो मीटर  अंतराचो आसतलो. हे दोनूय एकतर्फी मार्ग. तीन म्हयन्या उपरांत येरादारी घुंवडावपाची शक्यताय आसा.

येरादारी मंत्री सुदिन ढवळीकारान बुधवारा परतून एक फावट कुठ्ठाळे-वेर्णा मार्गाची पळोवणी केली. ह्यावेळार ताचे वांगडा कुठ्ठाळेची आमदार एलिना साल्ढाणा, भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले.

कुठ्ठाळे ते वेर्णा मेरेनचो मार्ग एका वर्सा खातीर बंद करचे पयली ह्या मार्गावेली येरादारी घुंवडावपा खातीर पर्यायी मार्गाची तांणी पळोवणी केली. पयले खेपे वास्कोच्यान येरादारी घुंवडावपाचे आशिल्ले. हें अंतर जातालें 22 किलो मीटर.

उपरांत चिखलेच्यान येरादारी घुंवडावपाचो निर्णय  घेतिल्लो ते अंतर जातालें 14 किलो मीटर. पूण आतां निवडिल्ल्या दोनूय एकतर्फी मार्गांक लागून हे अंतर अजूनय कमी जालां.

पणजे सावन कुठ्ठाळी फेरी जेटी, ठाणे, लोटले सावन वेर्णा असो हो मार्ग आसा. मडगांवच्यान नवीन सर्व्हिस रस्त्या सावन वेर्णा कुठ्ठाळेच्या सांकवा मेरेन रेल्वे रुळाक समांतर असो हो रस्तो.  

Reporter: HIru Mahale | Desk: Sushant GawasWhat do you feel

Click here