अर्थसंकल्पः सोरो, घरांक जमनी म्हारग; पोरूंपरस अंदूं 26% चड तूट

06 Feb 2020 08:27 PM

सोरो म्हारग जातलो, रेस्टॉरंट चलयतल्यांक चड खार पडटलो आनी घरां बांदपाक जमनी घेतलो जाल्यारय बोल्साक बुराक पडटलो.मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान आपलो पयलोच स्वता तयार केल्लो अर्थसंकल्प बिरेस्तारा मांडलो.

फियो वाडोवपाचेर चड भर दिवन ताणे सभाघराक सांगलें, उदरगतीचो दर आपूण 8.6 टक्क्यांचेर पावयतलों.


मुख्यमंत्र्यान अर्थसंकल्प वाचपाक सुरवात केली तेन्नाय विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सभाघरांत परत बोवाळ घातलो.

आमदार रोहन खंवटेक अटक केली म्हुणोन.

सभापती राजेश पाटणेकारान एक-दोन फावटीं तेंकां शिटकावणी दिली.

निमणे मार्शलांवरवीं तेंकां धुकळून भायर घातले.

उपरांत पुराय अर्थसंकल्प मांडटना मुख्यमंत्र्यान कर आनी हेर फियो लावन सरकाराक 150 कोटी रुपयाक कशे मेळटले तें सांगलें. 

 फकत येणावळीची आकडेवारी दिवन मुख्यमंत्र्यान सभाघराक सांगलेः हो म्हाजो शिलकी अर्थसंकल्प.

म्हुटल्यार पयशे उरतले.

पूण प्रत्यक्षांत अर्थसंकल्पाची आकडेवारी म्हणटा, तूट उरतली. सरकाराचीं रिणां फारीक करतकीर सुमार 1857 कोटी रुपया उणे.

तीयबी पोरूंपरस 26 टक्के चड तूट.

पोरूं तूट आशिल्ली 140 कोटी. म्हुटल्यार अंदूं 387 कोटींनी तूट वाडली.

पूण करबी लावन सरकाराक मेळटले फकत 150 कोटी रुपया.


इतलेंय जावन डॉ प्रमोद सावंतान कांय नव्यो येवजण्यो आपल्या अर्थसंकल्पांत जाहीर केल्यो.

तशेंच मायनिंग परत सुरू करप, भलायकी आनी पर्यावरण टुरिझम वाडोवप, गोंयकारांक सुशेगाद जगपाक दिवप आनी धंदो करपाखातीरय सुशेग दिवप हेचेर आपलो अर्थसंकल्प भर दिता असोय दावो तेणे केलो. 

 बिरेस्तारा मांडलेलो हो अर्थसंकल्प गोंयचे बारा बिरेस्तार तेरा शुक्रार करतलो अशें सगळ्यांकच दिसता.

उद्येजकांक, पर्यटन मळावेल्यांक, शेतकारांक आनी शिक्षणतज्ञ वा अर्थीक विश्लेशकांक लेगीत.

तेचेर आमी सविस्तर भासाभासूच केल्या.

ती मुजरत पळयात ह्या खबराचित्राउपरांत.

ते भायर जाय जाल्यार आमचे फेसबूक पेजीर आनी यूट्यूब चॅनलाचेरय पळोवंक जाता. 

Reporter: Bureau | Desk: BureauWhat do you feel

Click here


Other News


Related News