पयली ते आठवी मेरेन शाळा सुरू करपाक एक्सपर्ट कमिटीचें ग्रीन सिग्नल

12 Nov 2021 06:14 PM

पयली ते 8 वे मेरेनच्या भुरग्यांचीं स्कुलां सुरू करूं येतात.कोवीड एक्सपर्ट कमिटीन आपलो निर्णय दिला.

हो निर्णय आतां टास्क फोर्सा कडेन वतलो.

मागीर सरकारान किदें तो निर्णय घेवपाचो.

कोवीड एक्सपर्ट कमिटीचो वांगडी दोतोर शेखर साळकारान सांगलां.

 दोतोर शेखर साळकार म्हणटा, फाटल्या 3 म्हयन्यांत भुरग्यांचे बाबतींत कोवीड केसी वाडिल्ल्याचें दिसून आयलें ना.

70 टक्के भुरग्यांक कोवीड जावन गेला.

यत्ता पयली सावन शाळा सुरू जावच्यो अशें पालकांकय दिसता.

अशेंय साळकारान सांगलें.


हायब्रीड मोड, म्हटल्यार जांकां शक्य आसा त्या भुरग्यांनी फिजीकली क्लासी अटेंड करप, वा ऑनलायनचो पर्याय वेंचप.

पूण ऑनलायन शिक्षणाचो पर्याय वेंचल्यार शैक्षणीक आस्थापनांचेर लोड येतलो अशेंय साळकारान उलोवन दाखयलें.

 

Reporter: Mahesh Govekar | Desk: Jawahar BarveWhat do you feel

Click here