गोंयचो 60 वो मुक्तिदीस झेतान!

19 Dec 2020 06:53 PM

19 डिसेंबर.गोंय पोर्तुगेजांच्या कोपच्यांतल्यान गोंय मुक्त जाल्लें तो भांगराळो दीस.

गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो.

जायत्या हायस्कुलांतलीं भुरगींय उमेदीन वांटेकार जालीं.

गोंयची राजधानी पणजी, मडगांव, पेडणें, दिवचल, वास्को अशा वाठारांनी मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार तशेंच लोकप्रतिनिधींनी हजेरी लायत तिरंग्याक अभिवादन केलें.

पळयात ते देखदिणें आनी खोशयेचे सुवाळे.


पळयात हो गोंयची राजधानी पणजेंतलो मुक्ती दीस सुवाळो.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान झेंड्याक मान दिलो.

तशेंच पुलिसांची मानवंदना स्विकारली.

ह्या सुवाळ्यांत कांय पुलीस अधिकाऱ्यांचो मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं भोवमान जालो.

गोंय हें देशाच्या गिरेस्त दायजाचें प्रतीक अशें सांगतना मुख्यमंत्र्यान गोंयची व्हडविकाय गायली.


 
मुक्तीदिसाच्या मडगांवच्या सुवाळ्याक उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारान हजेरी लायली.

 गोंयांतल्या शेतकारांक थाकाय दिवपी कांय स्किमींचेर बाबू उलयलो.

पळयात त्या सुवाळ्यांतले देखावे

 वास्को हुतात्मा चौका कडेन मुक्तीदिसाचे पुर्वसंध्येक कार्यावळ जाली.

तातूंत कार्लुस आल्मेदा, आदलो पंचायतमंत्री राजेंद्र आर्लेकार आनी हेरांनी वांटो घेतलो. पळयात तातूंतले कांय देखावे.


जाल्यार मुक्ती दिसान निमतान घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्याक पंचायतमंत्री माविन गुदिन्होन हजेरी लायली.

ताचे हस्तुकीं तिरंगो हुबयलो आनी त्या उपरांत ताणें हुतात्म्यांक मानवंदना दिली. पळयात ह्या सुवाळ्यांतले कांय खीण. 

मुक्तीदीस म्हापश्यांय व्हडा उमेदीन मनयलो. उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, पुलीस आनी हेर दळांबरोबर म्हापशांचे कार्यावळीक मंत्री मायकल लोबोन उपस्थिती लायली.

पळयात तो सुवाळो.दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर तशेंच उपजिल्लोधिकारी कार्यालया मुखारय मुक्तीदिसाची कार्यावळ जाली. 

झेंडावंदनाक मयेंचो आमदार प्रवीण झांटये, उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, पुलीस निरीक्षक आनी हेर अधिकारी हजर आसले.

झांटयेन मानवंदना स्विकारली.

प्रवीण झांटयेचें ह्या वेळार उलोवप जालें. 

 

 

Reporter: Sandeep Kamulkar | Desk: Jawahar Barve | Camera: Irshad ShaikhWhat do you feel

Click here