कोरोनाक लागून वास्कोचो शिगमो, शिरोडेंची उमास रद्द : कळंगूट, खार्ले, मडगांवां घुमचे कटर घुम!

16 Mar 2020 06:13 PM

शिगम्याचे दीस. म्हणल्यार उत्साह, उमेदीचे दीस. पूण कोरोना व्हायरसान आपलो शेक दाखयत सगळी कडेन निर्शेवणी हाडल्या.देखून पारंपारीकतायेचे फास्केंतल्यान मातशे भायर सरत उत्सव आयोजन समित्यांक लोकांचे भलायकेची काळजी घेवची पडली.

सगळ्यांत आदीं चर्चिन कालच भाविकांक कांय मार्गदर्शक तत्वां आंखून दिलीं.

आतां कांय देवस्थानांच्या उत्सव आयोजन समित्यांनीय भाविकांक जतनाय घेवपाचो उलो मारला. 


शिरोडेंचे कामाक्षी देवस्थान समितीन  23 ते 25 मार्च मजगतीं जावपा आशिल्ल्यो धर्मीक कार्यावळी रद्द केल्यात.

ह्या संबंदांत समितीन एक पत्रक काडून भाविकांक सुचोवण्यो दिल्यात.

  हे मजगतीं भाविकांनी देवीच्या दर्शनाक येवचें न्हय,  तशेंच महाप्रसादय जावचो ना अशें सांगलां.

समितीचो अध्यक्ष उमेश कामत आनी उल्हास पै रायकारान तेविशीं म्हायती दिल्या.


 
मुरगांवची शिगमो समिती हेच्या आदींच वादांत येयल्ली ती दोन अध्यक्षांक लागून.

आतां समितीच्या कार्यावळींचेर संकट येयला तें कोरोना व्हायरसाचें.

कोरोनाची गंभीरतायेन दखल घेत चित्ररथांची मिरवणूक अंदूं रद्द केल्या.

बुधवार 18 मार्चाक ती जावपाची आसली.

पालिका मुख्याधिकाऱ्यान ते संबंदांत शिगमो आयोजन समिती कडेन चर्चा करून तसो निर्णय घेतलो.

पूण जांणी आदींच पयशे मोडून चित्ररथ तयार केल्यात तेंका सरकारान लुकसाणभरपाय दिवची अशें मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव समितीचो अध्यक्ष शेखर खडपकारान मागलां.


खोर्ली म्हापशेंच्या सांतेरी मंदिरांत मात वर्सुकी  शिशिरोत्सव व्हडा उमेदीन आनी विविध कलात्मक-संस्कृतीक कार्यावळीं सयत मनयलो.

सांतेरी प्रासादीक कला आनी संस्कृतीक नाट्यमंडळाचे वतीन चार दर्जेदार नाटकां सादर जालीं.

आयतारा गुलालोत्सव जालो.

रोमटामेळांत वाठारांतल्या भाविकांनी मोठे संख्येन वांटो घेतलो.


जाल्यार कळंगूटच्या सावंतावाड्यार थळाव्या लोकांनी आपली पारंपारीक धुळवड व्हडा उमेदीन मनयली.

सांवतावाडकारांनी दारादारांनी वचून रोंमट वाजयलें.


पर्यटन खात्याचे मजतीन मडगांव शिगमोत्सव समितीन विविध कार्यावळीं सयत आयतारा शिगमो मनयलो.

समितीन न्हेसवण, लोकनाच सर्तीं बरोबरच, रोमटांमेळ, चित्ररथ शोभायात्रा घडोवन हाडली.

कोलवा सर्कला कडल्यान सुरू जाल्ली शोभायात्रा दामबाब लिंगा कडेन येवन विसर्जीत जाली.

पळयात आकर्शक चित्ररथ आनी लोकांचें लक्ष ओडून घेवपी विविध पात्रां.   

 

Reporter: Krishna Naik | Desk: Jawahar Barve | Camera: Sandeep KamulkarWhat do you feel

Click here


Other News


Related News