धोलार पडली बडी, गोंयभर घुमली घुमी!

धोलार पडली बडी, गोंयभर घुमली घुमी!

09 Mar 2020 07:33 PM

धोलार बडी पडल्या.गोंयांत वचत थंय सध्याक धोल आनी ताशांची घुमी आयकुपाक मेळटा.

 शिगम्याचे दीस चालू जाल्यात. पळोवया गोंयभरच्या शिगम्या मेळांचे गोवा 365न टिपिल्ले खीण.

 गोंय सध्या शिगम्याच्या मुडांत बुडलां.

गोंयच्या कांय वाठारांनी होळये आदींच शिगमो मनयतात.

पूण शिगमो सुरू जाता तो होळये उपरांतच.

फोंड्यांचो शिगमोय असोच आगळो वेगळो.

ह्या शिगम्या मेळान चक्क कोरोना व्हायरसाचेर जागृताय घडोवन हाडली.

जाल्यार पांजरकोणीच्या शांतादुर्गा पाईकदेव देवस्थानान कुंकळे वर्सुकी उमेदीन गुलाल आनी सत्र्योत्सव मनयलो. 

Reporter: Devidas Gaonkar | Desk: Sameep NarvekarWhat do you feel

Click here


Other News


Related News